Ungdom og rus – seminar

Ungdom og rus

Grunner for ikke å prøve rusmidler

*Foreldrene har lært ungdommene betydningen av å ta egne valg og se konsekvenser av valgene de tar.

*Ungdommene har rett og slett bestemt seg for aldri å prøve rusmidler.

*Ungdommene har snakket med foreldrene sine om hvorfor folk ruser seg

*Problemer med å slutte
Grunner for ikke å prøve……                                                             

*Farlige og ulovlige rusmidler

*Konsekvenser for livet videre

*Klare regler hjemmefra

*Lære seg gode argumenter for å si nei

*Kjenner noen som har tatt skade av bruk

*Bruk av rusmidler går utover skole- og idrettspresentasjoner
Alkohol
Alkohol er det vanligste rusmidlet blant ungdom, og er lett tilgjengelig for mindreårige. De vanligste måtene å skaffe seg alkohol på er gjennom venner eller familie.
Farer med alkohol

*Vold og alkohol henger sammen. Både voldsoffere og voldsutøvere er ofte alkoholpåvirket

*Risiko for alle typer ulykker øker under alkoholpåvirkning

*Man har oftere sex man angrer på under alkoholpåvirkning

*Tenåringer bedømmer dårlig konsekvensene av sin egen drikking.

*Risikoen for senere problembruk er langt større for den som drikker mye og ofte i tenårene.

*Små kropper tåler mindre alkohol enn store kropper.

*Nesten alle som prøver narkotika for første gang er påvirket av alkohol
Hasj

De som selv bruker hasj, eller andre illegale rusmidler, kan hevde at det er noe alle gjør.

Selv om 17% av alle unge i Oslo har prøvd hasj, er det 83% som ikke har prøvd.
Skadevirkninger ved hasj

*Cannabis påvirker en persons evne til å konsentrere seg, spesielt ved utførelse av flere oppgaver samtidig.

*Sterk endring av tidsopplevelsen.

*Angst- og panikkreaksjoner

*Aggresjon

*Psykiske og fysiske reaksjoner
Risikofaktorer

*Endring av vennekrets

*Vanskeligheter med å stå opp om morgenen

*Mye fravær fra skolen

*Dårligere prestasjoner på skolen

*Overnatting hos andre uten å gi beskjed

*Asosial atferd

*Konflikter i hjemmet
Avhengighet
*Etter perioder med jevnlig røyking blir gjerne den akutte rus den eneste tilstand der røykeren føler seg normal

*Kroppen vil etter en tids bruk bli tolerant i forhold til stoffet. For å oppnå ønsket effekt vil forbruket øke.

Fra bekymring til handling

*Vi venter for lenge med å erkjenne at et barn, en ungdom eller en voksen har problemer

*Vi venter for lenge med å ta opp bekymringen vår med den det gjelder og den nærmeste familien.

*Vi venter for lenge før vi kontakter instanser som har ansvar for eller kompetanse til å hjelpe

RUStelefonen 08588

*RUStelefonen er en landsdekkende opplysningstjeneste om rusmiddel-problematikk.

*Tjenesten driftes av Velferdsetaten i Oslo kommune og finansieres av Helsedirektoratet.

RUStelefonen

*RUStelefonen er åpen mandag til søndag fra klokken 11.00 til 19.00.

*Alle som kontakter tjenesten er anonyme!

Målgruppe for RUStelefonen

*Ungdom i en eksperimenterende fase med utprøving av rusmidler.

*Pårørende og andre som har spørsmål og bekymringer vedrørende rusbruk.

*Profesjonelle.

Ta kontakt når du lurer 08588

*www.rustelefonen.no

Jaweria Javed ruskontakt for ungdom
Olga Mørk SaLTo-koordinator
Bydel Gamle Oslo

Forrige artikkelDataspillavhengighet – Seminar
Neste artikkelTyrkiskorg kondolerer Kongefamilien

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here