Samarbeidspartenere

Vi vil takke våre samarbeidspartnere:

Integrerings og Mangfoldsdirektoratet (IMDI)

Oslo Kommune

Oslo-Kommune

Oslo Kommune Kulturetaten

Oslo Kommune Utdanningsetaten

Enhet for Mangfold og Integrering (EMI)

Tyrkiske Ambassaden i Norge