Om Tyrkiske Organisasjoner

Varemerke for Tyrkiskorg

 

Tyrkiske Organisasjoner i Oslo er et felles tak for

– Tyrkisk Kvinneforening

– Tyrkisk Hjelpe og Støtteforening

– Tyrkisk Barn og Ungdomsorganisasjon

 

Medlemsorganisasjonene er frivillige, ideelle, uavhengige, demokratisk oppbygde, partipolitisk nøytrale og samfunnsnyttige organisasjoner som har eksistert siden begynnelsen av 90-tallet. Organisasjonene har helt siden deres etablering aktivt jobbet for nyttige verdier og emner som integrering, familieliv, inkludering, demokrati, helse anti-rasisme, idrett og helse, kultur, utdanning og bekjempelse av uvaner som rusmisbruk, alkoholmisbruk og spillavhengighet. Organisasjonene samarbeider med en rekke offentlige etater og organisasjoner.