Leksehjelp

Det blir gitt leksehjelp på kveldene mandag til torsdag i Pottemakerveien 4 i Oslo.

Pottemakerveien-4

 

Det blir gitt leksehjelp på kveldene mandag til torsdag i Sverdrupsgate 5 i Oslo.

Sverdrups gate 5