Stortingsvalget 2013

Bilde: Regjeringen.no

Stortingsvalget 2013

Viktig informasjon til deg som skal stemme

Stortinget er Norges folkevalgte nasjonalforsamling. 169 representanter blir valgt hvert fjerde år. Disse skal representere befolkningen i alle våre 19 fylker.
De viktigste oppgavene til Stortinget er å vedta lover, bestemme statens budsjett og kontrollere regjeringen.
Sametinget er et selvstendig folkevalgt organ og er det representative talerøret for samene. 39 representanter blir valgt hvert fjerde år. Disse skal representere samer over hele Norge. Sametinget fordeler eget budsjett på bakgrunn av rammer gitt av sentrale myndigheter. På flere områder har Sametinget beslutningsmyndighet.
I denne brosjyren får du informasjon om hvordan du går fram for å stemme.

Valgdagen er mandag 9. september 2013

Mange kommuner holder også valg søndag 8. september.
Kommunen informerer om det er valg en eller to dager.

Husk legitimasjon når du stemmer!

Valgloven krever at en velger som er ukjent for stemmemottaker skal legitimere seg. Legitimasjon kan for eksempel være pass, førerkort eller bankkort med bilde, men du kan også bruke annen type legitimasjon.
Legitimasjonen må inneholde velgerens navn, fødselsdato og bilde.
Hvis du oppholder deg på en institusjon som sykehjem, sykehus eller fengsel, kan du få en ansatt ved institusjonen til å bekrefte din identitet.

Alle velgere får tilsendt valgkort

På valgkortet finner du informasjon om hvor og når du kan stemme på valgdagen. Du trenger ikke valgkortet for å stemme, men det sparer deg for tid. Valgkortet gjelder ikke som legitimasjon.
Velgere som har stemmerett ved både stortings- og sametingsvalget får to valgkort.

 

Hvem kan stemme?

Ved stortingsvalget er det bare norske statsborgere over 18 år som har stemmerett. Det holder at velger fyller 18 år i løpet av valgåret. Velger må være, eller ha vært, registrert som bosatt i Norge.

 

Når og hvor kan du stemme?

 

På valgdagen

må du stemme i kommunen du er registrert bosatt i per 1. juli 2013. Du kan stemme i hvilket som helst valglokale i kommunen. Se illustrasjoner på neste side som viser hvordan du stemmer på valgdagen.

 

Forhåndsstemme

kan du gjøre fra 1. juli til og med 6. september i hvilken som helst kommune.
Hvis du stemmer i en kommune utenfor fylket du er bosatt i, får du kun utdelt en stemmeseddel som er påført de registrerte politiske partienes navn, uten kandidatnavn. Du må da krysse av for eller skrive på hvilket parti/gruppe du vil stemme på. Du kan også selv skaffe stemmeseddel fra ditt fylke og bruke den hvis du ønsker å gjøre endringer.
Er du syk eller ufør, kan du søke kommunen om å få forhåndsstemme hjemme.
Kommunen informerer om når og hvor du kan stemme.
Du finner mer informasjon på www.valg.no
Hvordan stemmer du på valgdagen?

 

Hvordan endrer du på stemmeseddelen?

Det er opp til deg om du vil endre på stemmeseddelen (se veiledning under). Hvis du ikke endrer, stemmer du på kandidatene i den rekkefølgen de står på stemmeseddelen.
For at endringene du gjør på stemmeseddelen skal få betydning ved valgoppgjøret, må endringene ved samme kandidatnavn gjøres av mer enn halvparten av de velgerne i fylket som har gitt partiet/gruppen sin stemme.
Veiledning for hvordan du gjør endringer, står også på stemmeseddelen.

 

Hvordan endrer du på stemmeseddelen.?

 

Hvem blir valgt?

Hvert fylke har fått tildelt et fast antall representantplasser på Stortinget. Ved valgoppgjøret blir plassene fordelt mellom partiene/gruppene i fylket. Så finner man ut hvilke kandidater som får plassene.
Deretter blir valgresultatet i fylket sendt til riksvalgstyret, som beregner hvilke kandidater som får utjevningsmandatene. Hvert fylke får ett utjevningsmandat. Totalt skal 169 representantervelges til Stortinget.

 

Forsøk med internettstemming

I 12 kommuner kan velgerne forhåndsstemme via Internett ved stortingsvalget. Dette er kommunene Bodø, Bremanger, Fredrikstad, Hammerfest, Larvik, Mandal, Radøy, Re, Sandnes, Tynset, Vefsn og Ålesund.

 

Kilde:
Kommunal- og regionaldepartementet
www.regjeringen.no

Hele brosjyren om Stortingsvalget 2013 kan du laste ned her .

Du kan også se Informasjonsfilmen om stortingsvalget her.

Forrige artikkel2013 Genel seçimleri
Neste artikkelGratulerer med Eid !

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here