Kurs hos Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO)

Tyrkiske organisasjoner deltok 31. mai 2012 på kurs hos LDO. Vi synes dette var et flott tiltak og ser fram til fortsettelig samarbeid med LDO. Se også www.ldo.no

Kursbeskrivelse/innhold:

Hva er diskriminering og hva kan du gjøre med det?

Dessverre opplever mange diskriminering og ikke alle kjenner til hvilke rettigheter de har og hvor de kan henvende seg når de blir utsatt for diskriminering. Likestillings- og diskrimineringsombudet skal fremme likestilling og bekjempe diskriminering uavhengig av blant annet kjønn, etnisitet, religion, funksjonsevne, seksuell orientering og alder. Ombudet håndhever diskrimineringsforbudene i lovverket, gir veiledning og er en pådriver for likestilling og mangfold.

· Hva er Likestillings – og diskrimineringsombudet?
· Hva er diskriminering og diskrimineringens konsekvenser?
· Diskrimineringsvernet – hva sier loven?
· Hva er utfordringene i jobben mot diskriminering?
· Hva slags rolle bør det sivile samfunn ha i denne jobben?

 

IMAG0009

 

IMAG00031

Forrige artikkelTyrkisk mat og håndverksmesse 2012 er i gang
Neste artikkelVel overstått «kermes 2012″

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here