Genel Sağlık Sigortası Hakkında

– 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 60, 61, 92 ve geçici 12. maddesindeki hükümler doğrultusunda Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde (AKS) kayıtlı adresleri Türkiye olan Türk vatandaşlarının SGK Başkanlığınca resen genel sağlık sigortası tescil işlemleri yapılmaktadır. Vatandaşlarımızın yerleşim yeri adresinin Türkiye olmaması halinde genel sağlık sigortalılıkları sona erdirilmektedir.

 

– Yurtdışında yasayan Türk vatandaşlarının zorunlu genel sağlık sigortası uygulamasına dahil edilmemeleri; dahil edilmiş iseler haklarında yapılan tescilin iptali için AKS’de Türkiye olan adres bilgilerini, bizzat kendileri ya da aynı konutu paylaşan aile fertlerinden birisinin şahsen veya posta yoluyla dış temsilciliklere müracaat ederek, dış temsilciliğin bulunmadığı ülkelerde ise bildirimlerini posta ile nüfus kaydının bulunduğu nüfus müdürlüğüne veya sayısal imza ile Nüfus ve Vatandaşlık İsleri Genel Müdürlüğüne yaparak yurtdışı adreslerini güncellemeleri mümkündür.

 

– Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızdan adres güncellemelerini yaptıkları tarihten önce SGK Başkanlığınca resen tescil işlemleri yapılmış olanların, 1 Ocak 2012 tarihi ile adres güncellemelerini yaptıkları tarih aralığında yurtdışında çalışma, eğitim ve benzeri amaçlarla yerleşik olduklarını belgeleyen resmi evraklarının ekli olduğu dilekçelerini Türkiye’deki ikamet adreslerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğü/merkezine ibraz etmeleri halinde sözkonusu döneme ilişkin genel sağlık sigortası tescillerinin iptali yapılarak mağdur olmaları engellenmektedir.

 

– Ülkemizle sosyal güvenlik sözleşmesi imzalayan ülkelerde yasayan vatandaşlarımızın bulundukları ülkelerin sigorta kurumlarına başvurarak almış olduğu ilgili sağlık yardım hakkı belgesinin, bakmakla yükümlü olduğu kişinin ikamet adresinin bulunduğu yerdeki SGK Yurtdışı İşlemleri Servisine ibraz edilmesi halinde ülkemizde ikamet eden bakmakla yükümlü olduğu kişilerin SGK tarafından sağlanan sağlık yardımlarından faydalanmaları mümkündür.

 

– Ülkemiz ile bulunulan ülke arasında imzalanan sosyal güvenlik sözleşmesinde genel sağlık sigortası uygulamasına ilişkin hüküm bulunmaması halinde, bu ülkelerde bulunan vatandaşımızın Türkiye’de ikamet eden bakmakla yükümlü olduğu eşi, 18 yaş üstü çocuğu, anne ve babası genel sağlık sigortalısı sayılacak ve 5510 sayılı Kanun kapsamında sağlık yardımlarından faydalanabilecektir.

 

– Ülkemiz ile Sosyal Güvenlik Sözleşmesi imzalanmayan ülkelerde ikamet eden vatandaşlarımız, yurtdışı adreslerini güncellemeleri halinde genel sağlık sigortalısı sayılmayacaklardır. Öte yandan bu kişilerin Türkiye’de ikamet eden bakmakla yükümlü olduğu eşi, 18 yas üstü çocuğu, anne ve babası genel sağlık sigortalısı sayılarak 5510 sayılı Kanun kapsamında sağlık yardımlarından faydalanabileceklerdir.

 

Saygıyla duyurulur.

T.C. Oslo Büyükelçiliği

www.oslo.be.mfa.gov.tr

www.facebook.com/oslobuyukelciligi

www.facebook.com/turkishembassyinoslo

Forrige artikkelTyrkiskorg kondolerer Kongefamilien
Neste artikkelTyrkiskorg Kondolerer Jens Stoltenberg og Familien

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here