Illustrasjonsfoto www.phs.no

Politihøgskolen ønsker søkere med minoritetsbakgrunn!

Politihøgskolen(PHS) har lenge hatt som mål å rekruttere ungdom med forskjellig bakgrunn, og gjennom dette i større grad å gjenspeile det samfunnet politiet skal betjene. Det har tidligere vært et uttalt mål å rekruttere minst 5 % etniske minoriteter (innvandrerbefolkningen, nasjonale minoriteter og urbefolkningen) blant høgskolens studenter. Dette målet ble nådd for første gang i 2014. Det er naturlig å fastsette nye mål når «gamle» er nådd.

Politihøgskolen(PHS) ønsker tettere samspill med minoritets-/innvandrerbefolkningen.
PHS ønsker at politiutdanningen og politiyrket skal fremstå som et reelt og anstendig valg for foreldregenerasjonen når de skal anbefale eller bifalle utdanning/yrkesvalg ungdommen skal gjøre. Det er viktig at ungdom med minoritetsbakgrunn forstår hvor verdifulle de er for politiet, samfunnet og for Norges framtid.

PHS har satt opp fler kvelder på 2 timer for veiledning om utdanningen og om selve opptaket til Politihøgskolen.
PHS ber om at de som ønsker en slik veiledning, sender en mail om hvilken kveld de ønsker å delta på.

Informasjon om opptakskrav med mer finnes på www.phs.no.

Kvelder PHS har satt opp er:
Torsdag 17. desember 2015 kl. 17-19
Torsdag 21. januar 2016 kl. 17-19
Torsdag 18. februar 2016 kl. 17-19
Oppmøte i vakta på Politihøgskolen, Slemdalsveien 5.

Ved spørsmål, send en mail evt. ring Geir Engebretsen (se kontaktinfo under).

Geir Engebretsen
Politioverbetjent
Politihøgskolen
Studieavdelingen
Opptak og rekruttering
Slemdalsveien 5, 0369 Oslo
Telefon: (+47) 23 19 95 56
Mobil: (+47) 924 34 899
E-post: geieng@phs.no
www.phs.no

Forrige artikkelGratulerer med Eid !
Neste artikkelDato for Tyrkisk Mat og Håndverksmesse 2016 er klar

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here